We have over 18 years of experience

  • Taha-1

  • Makawanpur

  • 10:00 - 17:00

  • Sunday to Friday

About Us

Contact Us
संस्थाको दृष्टिकोण: (OUR VISION)

सुदृढ, सक्षम र उत्कृष्ट सहकारीको रुपमा स्थापित हुने ।

संस्थाको ध्येय : (OUR MISSION)

सदस्यको आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवम् सहकारी मूल्यमान्यतामा आधारित जीवनशैली र समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ।

संस्थाको लक्ष्य : (OUR GOAL)
  • सदस्यकेन्द्रित बैंकिङ कारोबार गर्ने,
  • सदस्य र समुदायलाई सेवा पुग्ने गरी व्यवसाय गर्ने,
  • सहकारीका मूल्यमान्यताको अनुसरण गर्ने,
  • सदस्यको व्यवसाय र व्यावहारिक जीवनमा सहयोग गरने,
  • समुदायप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणीय सुधारको काम गर्ने र
  • जेष्ठ नागरिक, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अपाङ्गताको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।