We have over 18 years of experience

 • Taha-1

 • Makawanpur

 • 10:00 - 17:00

 • Sunday to Friday

Remittance

Contact Us

Remittance

 • रेमिट भुक्तानी लिनका लागि प्रापकले निम्नमध्ये कुनै एक कागजातको फोटोकपी पेस गर्नु पर्ने छ ।
  • नागरिकता प्रमाण पत्र
  • राहदानी (पासपोर्ट)
  • सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स)
  • मतदाता परिचय पत्र
  • शरणार्थी दर्ता प्रमाण पत्र (रेफ्युजी कार्ड)
  • नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट प्रदान गरिएको फोटोसहितको परिचय पत्र
 • अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जर्मनीलगायत देशबाट वेस्टर्न युनियन मार्फत पठाएको रेमिट भुक्तानी लिनका लागि प्रापकले माथि उल्लिखित कागजात मध्ये कुनै दुईको फोटोकपी पेस गर्नु पर्ने छ ।
 • रेमिट कारोबार गर्दा रकम भुक्तानी लिन आउने प्रापकले अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित रेमिटको फर्म भर्नु पर्ने छ ।
 • रेमिट रकम भुक्तानी गर्दा बचत खाता मार्फत भुक्तानी गर्न प्रेरित गरिने छ ।